Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnosti Drake & Farrell B.V. a Drake & Farrell Czech Republic s.r.o. dále jen „D&F“, považují dobré zacházení s osobními údaji za velmi důležité. Proto Vám chceme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnout jasné a transparentní informace o tom, jak D&F zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek. S těmito osobními údaji je samozřejmě zacházeno a chráněno s maximální možnou péčí. D&F dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a prováděcí zákon AVG.

 

To znamená, že my:

  • Jasně uvádíme – prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů – pro jaké účely osobní údaje zpracováváme;
  • Omezujeme naše shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje požadované pro tyto účely;
  • Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů;
  • Respektujeme Vaše právo nahlédnout, opravit nebo vymazat Vaše osobní údaje v aplikaci. Za zpracování dat je odpovědná společnost Drake & Farrell B.V. , Snelliuslaan 13, 2665 PD Bleiswijk, Nizozemsko.

 

K čemu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Existují různé účely, pro které D&F shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje. V rámci svých služeb D&F za tímto účelem shromažďuje a zpracovává kontaktní údaje; Vaše jméno a firemní e-mailovou adresu:

  • Když si zakoupíte produkty a/nebo služby od D&F;
  • Když jste v kontaktu s D&F. Tento kontakt může být telefonický, e-mailem, vyplněním kontaktního formuláře, používáním našich webových stránek, přihlášením k odběru newsletterů nebo prostřednictvím sociálních médií;
  • Abychom Vás informovali přímo, ale také například prostřednictvím kampaní na sociálních sítích.

 

Newsletter a kontaktní formulář

Nabízíme Vám newsletter, ve kterém informujeme zájemce o produktech a/nebo službách D&F. Vaše e-mailová adresa bude přidána do seznamu odběratelů pouze s Vaším předchozím souhlasem. Každý newsletter obsahuje odkaz, pomocí kterého se můžete odhlásit. Pokud vyplníte kontaktní formulář na webu nebo nám pošlete e-mail, budou údaje, které nám zašlete, uchovány tak dlouho, dokud povaha formuláře nebo obsah Vašeho e-mailu vyžaduje úplné zodpovězení a zpracování. Vaše e-mailová adresa bude také použita pro zasílání informací o (nových) produktech a službách D&F, pokud jste k tomu dali souhlas. Toto povolení můžete kdykoli odvolat pomocí odhlašovacího odkazu v zaslaném e-mailu nebo zasláním e-mailu společnosti D&F s uvedením AVG, privacy@drakeandfarrell.nl

 

Publikace

S Vašimi údaji budeme zacházet důvěrně a nebudeme je zveřejňovat. Pokud je nezbytné, abychom Vaše údaje poskytli třetím stranám, uzavřeme s těmito třetími stranami (partnery) zpracovatelskou smlouvu na ochranu Vašich práv.

Naše webová stránka obsahuje měřicí nástroje od jiných stran, než jsou soubory cookie ze služby Google Analytics. Údaje se automaticky sdílejí s touto společností a děláme to proto, abychom měli přehled o tom, jak návštěvníci používají naši webovou stránku. Tyto znalosti využíváme k optimalizaci naší webové stránky pro naše návštěvníky.

K zabránění přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům používá D&F technické a organizační bezpečnostní postupy. Tyto postupy zaručují přiměřenou úroveň bezpečnosti s ohledem na druhy zpracování a povahu osobních údajů, které mají být chráněny.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost D&F si vyhrazuje právo na změny v zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie. Proto Vám doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste zjistili, zda nedošlo ke změnám. Pokud D&F provede důležitou změnu, která ovlivní způsob, jakým D&F zpracovává Vaše osobní údaje, sdělíme to prostřednictvím oznámení na naší webové stránce.

 

Otázky, informace nebo žádost o změnu Vašich údajů

Pokud po přečtení budete mít jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo byste chtěli využít svého práva na nahlédnutí do svých osobních údajů, jejich opravu nebo vymazání, můžete je adresovat na adresu: Drake & Farrell BV, Snelliuslaan 13 , 2665 PD Bleiswijk, attn. úředník pro ochranu osobních údajů, privacy@drakeandfarrell.nl