Privacy verklaring

Drake & Farrell B.V. , hierna te noemen “D&F” acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop D&F persoonsgegevens verwerkt van bezoekers van onze website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt D&F zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

 

Dit betekent dat wij:

  • duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Drake & Farrell B.V. ,Snelliuslaan 13, 2665 PD Bleiswijk, Nederland.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor D&F uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt D&F hiertoe contactgegevens; uw naam en zakelijk emailadres:

  • Wanneer u producten en/of diensten van D&F afneemt;
  • Wanneer u contact heeft met D&F. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Om u op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

 

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over de producten en/of diensten van D&F. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door D&F indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar D&F onder vermelding van AVG, privacy@drakeandfarrell.nl

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Indien het noodzakelijk is dat uw gegevens door ons aan derden worden verstrekt wordt ter bescherming van uw rechten met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt D&F. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

D&F behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien D&F een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop D&F uw persoonsgegevens verwerkt, zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Drake & Farrell B.V., Snelliuslaan 13, 2665 PDBleiswijk, t.a.v. privacy officer, privacy@drakeandfarrell.nl